top of page

Espoon koulut kuntoon - Usein kysyttyä

Usein kysyttyä
Allekirjoita aloite
Ota yhteyttä
Aloite

Usein kysyttyjä kysymyksiä kuntalaisaloitteesta

Q: Mikä on Espoon koulut kuntoon -kuntalaisaloitteen tavoite?

A: Aloitteen tavoitteena on vaikuttaa Espoon kaupungin päättäjiin, jotta kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin Espoon peruskoulujen ja lukioiden tilaongelmien ratkaisemiseksi espoolaisten lasten, opettajien ja perheiden terveyden, koulunkäynnin ja sujuvan arjen edistämiseksi. Tarkemmin aloitteen päätavoitteet ovat seuraavat:

 

1.      Investointikatosta luovutaan koulujen korjausten ja uudisrakentamisen osalta 

2.      Koulujen korjauksia nopeutetaan merkittävästi nykysuunnitelmiin verrattuna

3.      Koulujen väistöt ja muut kouluverkon muutokset valmistellaan avoimesti 

4.      Alakoululaisten oikeus lähikouluun ja turvalliseen koulumatkaan varmistetaan 

 

Q: Onko aloite puoluepoliittinen?

 

A: Espoon koulut kuntoon -kuntalaisaloite on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Kaikki kannattajat taustasta riippumatta ovat tervetulleita allekirjoittamaan aloite ja siten osaltaan vaatimaan, että kaupunki laittaa Espoon koulut kuntoon.

 

Q: Miksi aloite tarvitaan?

 

A: Espoossa on vuosien aikana kertynyt merkittävä koulujen korjausvelka. Kaupungin poliittisesti päätetty investointikatto hidastaa korjauksia, mikä on vahingoksi espoolaisille lapsille ja kouluissa työskenteleville opettajille, ja haittaa paljon lukuisien perheiden elämää. Lisäksi esim. tuoreet koulutuksen tilankäyttösuunnitelmat ovat osoittaneet, että Espoon kaupunki valmistelee kouluverkkoa koskevia päätöksiä heikolla avoimuudella ja ilman kunnollista lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Näistä syistä vaadimme aloitteen avulla muutoksia kaupungin toimintaan.

 

Q: Miksi minun pitäisi allekirjoittaa aloite?

 

A: Aloitteen allekirjoittamalla vaadit Espoon kaupungilta toimia terveiden ja toimivien koulujen turvaamiseksi. Aloitteen tavoitteita puoltavat sekä inhimilliset että taloudelliset syyt. Lapset ansaitsevat sisäilmaltaan terveet ja toimivat koulutilat, ja etenkin pienten lapsien on tärkeää päästä kulkemaan turvallisesti lähikouluun. Samalla koulut ovat kaupungin kiinteistöomaisuutta, jota on syytä hoitaa hyvin. Korjausten nopeuttaminen vähentää vuokrattavien väistötilojen tarvetta ja sisäilmasairauksista aiheutuvia kuluja, mikä tuo säästöjä.

 

Q: Hyötyvätkö vireillepanijat henkilökohtaisesti tästä aloitteesta jotenkin?

 

A: Eivät hyödy. Aloitteen alullepanija Mikko Siivola ja aloitetta tukevat aktiivit ovat tavallisia, lasten ja perheiden tilanteesta huolestuneita kuntalaisia eivätkä hyödy aloitteesta henkilökohtaisesti sen enempää kuin muutkaan espoolaiset perheelliset.

Q: Mitä Espoon aluetta aluoite koskee erityisesti?

 

A: Alue ei koske mitään tiettyä aluetta, vaan sen tavoitteet koskevat koko kaupunkia ja uskomme niiden olevan kaikkien espoolaisten lasten, nuorten, perheiden ja opettajien edun mukaisia. Tällä hetkellä koulujen tilaongelmat koskettavat esimerkiksi useita Tapiolan alueen ja Pohjois-Espoon alakouluja ja Kaitaan/Matinkylän sekä Kauklahden alueen lukiotilannetta, mutta väestönkasvu edellyttää investointeja myös muilla alueilla ja uusia korjauksia vaativia sisäilmaongelmia tulee esiin eri puolella Espoota.

 

Q: Paljonko kannattajia aloite tarvitsee ja kuka voi allekirjoittaa sen?

 

A: Tarvitsemme aloitteelle valtuustokäsittelyä varten vähintään 5600 allekirjoittajaa. Riittää, kun 2 % espoolaisista allekirjoittaa vetoomuksen. Sinun ei tarvitse olla täysi-ikäinen allekirjoittaaksesi aloitteen ja auttaaksesi Espoon koulut kuntoon.

 

Q: Miten voin perehtyä aloitteen sisältöön ja allekirjoittaa aloitteen?

 

A: Aloitteen koko teksti on luettavissa ja allekirjoitettavissa sähköisesti Oikeusministeriön palvelussa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/4978 sekä paperisella kannattajalistalla. Sähköiset allekirjoitukset tallentuvat suoraan Oikeusministeriön palveluun, josta ne lähetetään aikanaan kaupungille. Paperiset kannattajalistat kerätään aloitteen aktiivien toimesta ja niiden toimittamisesta kaupungille vastaa aloitteen vastuuhenkilö Mikko Siivola.

 

Q: Mikä on investointikatto ja miksi siitä pitäisi luopua koulujen osalta?

 

A: Espoossa on käytössä poliittisesti päätetty investointikatto, joka rajoittaa kaupungin tasetta rasittavia investointeja. Koulujen korjaamisen osalta investointikatto asettaa eri koulujen korjaukset toisiaan vastaan ja pakottaa jakamaan välttämättömät korjaukset pitkälle ajalle. Kaupungin kiinteistöjä koskevien välttämättömien korjauksien lykkääminen ei ole vastuullista taloudenpitoa. Investointikaton kiertäminen käyttömenoina ilmenevien vuokra-, kuljetus- ja muiden väistökulujen muodossa ei ole meidän espoolaisten veronmaksajien edun mukana.

 

Q: Onko Espoolla varaa laittaa koulut kuntoon?

 

A: Espoon kaupungilla on varaa kuitata koulujen korjausvelka. Yksin vuonna 2017 kaupungin talouden vuosikate oli yli 200 miljoonaa euroa. Koulut ovat kaupungin kiinteistöomaisuutta, jota on syytä hoitaa hyvin. Korjausten nopeuttaminen vähentää vuokrattavien väistötilojen tarvetta ja sisäilmasairauksista aiheutuvia kuluja, mikä tuo säästöjä.

 

Q: Paljonko investointeja pitäisi lisätä?

 

A: Espoo on nykysuunnitelmien mukaan investoimassa koulujen korjauksiin ja rakentamiseen seuraavan 10 vuoden aikana noin 215 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan korjausvelkaa on päässyt kertymään noin 300 miljoonaa euron edestä eli investointeja pitäisi lisätä noin 100 miljoonaa, ja niitä pitäisi nopeuttaa suunnitellusta. Tuo 100 miljoonaa on vain 5 % kaupungin vuosittaisesta 2 miljardin euron budjetista ja alle 400 euroa espoolaista kohti.

 

Q: Miten korjausvelan voisi rahoittaa?

 

A: Korjausten rahoittamiseen on monia vaihtoehtoja. Kaupunki voi käyttää tähän Espoon sähkön myynnistä syntyneiden rahastojen tuottoja (yli 100 M€), ottaa lisää lainaa (kaupunki saa lainaa matalalla korolla), korottaa veroja tai hyödyntää esim. elinkaarimalleja ratkaisujen hakemisessa. Käytännössä toimivin ratkaisu lienee useampien keinojen yhdistelmä.

 

Q: Paljonko veroja pitäisi korottaa kouluinvestointeja varten?

 

A: Kouluinvestoinnit voi rahoittaa ilman veronkorotuksia. Jos kuitenkin veroja korotettaisiin, kunnallisveron korottaminen 18,0 %:sta 18,5 %:iin lisäisi verotuloja noin 35 M€/vuosi eli noin 10 €/kk/asukas, mikä kattaisi korjausvelan edellyttämät lisäinvestoinnit alle viidessä vuodessa.

 

Q: Millä muulla tavoin olette yrittäneet vaikuttaa päättäjiin?

 

A: Aloitteen aktiivit ovat olleet yhteydessä mm. Espoon kaupunginvaltuutettuihin, Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston jäseniin sekä Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäseniin. Tarkoituksena on ollut kertoa päättäjille kaupunkilaisten mielipiteistä sekä jakaa rakentavassa hengessä argumentteja mm. korjausten tarpeellisuudesta sekä investointikaton ongelmista.

 

Q: Miten voin auttaa?

 

A: Tärkeintä on, että allekirjoitat aloitteen ja kerrot siitä myös omalle lähipiirillesi! Mikäli haluat osallistua kannattajien keräykseen tai muuten tukea aloitetta aktiivina, liity Facebookissa Espoon koulut kuntoon - aktiivit -ryhmään.

Allekirjoita

Allekirjoita aloite

Allekirjoittaminen tapahtuu Oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Tunnistautua voit sähköisesti (esim. pankkitunnuksilla) tai sähköpostiosoitteella.  Aloitteen voi allekirjoittaa vaikka ei olisi äänioikeutettu kunnallisvaaleissa eli myös alaikäiset voivat allekirjoittaa aloitteen.

Allekirjoittajia nyt

Aloite käsitellään, jos sen on allekirjoittanut vähintään 2 % Espoon asukkaista eli noin 5600 henkeä. Alta näet tämän hetkisen tilanteen.

Yhteys

Ota yhteyttä

Kiitos, viesti lähetetty!

  • Facebook Social Icon
bottom of page